Kargaz Hakkında

1. VİZYONUMUZ:
Doğalgaz Dağıtım sektöründe adı kurumsallıkla anılan; hizmet kalitesinde, hizmet hızında ve müşteri güvenini sağlamada her zaman örnek gösterilen bir şirket olmak.
2. MİSYONUMUZ:
Çalışanlarımızın katılımıyla yasalara ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızın bilinciyle ileri teknolojiyi kullanarak doğalgaz hizmetlerini müşterilerimize; güvenli, ekonomik, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde sunmak ve doğalgazlı yaşamı bölgemizde rutin hayatın parçası haline getirmek.
3. DEĞERLERİMİZ:
- Bilgi,
- Tecrübe,
- Üretkenlik,
- Verimlilik,
- Teknoloji kullanımı,
- Güvenilirlik,
- Şeffaflik,
- Saygı, (İnsana, Çevreye, Yasalara)
4. POLİTİKALARIMIZ
4A. KALİTE POLİTİKAMIZ:
Doğalgaz dağıtım sektöründe:
- Sektörün gerektirdiği son teknolojiyi takip ederek kurumda uygulamak,
- Hizmette, kalitede, işlem hızında ve müşteri güvenini sağlamada sürekli en önde olmak,
- Kurum kültürünü canlı tutmak ve bu bilinçle hareket etmek,
- Kaynakları verimli bir şekilde kullanmak,
- Çalışanlarımızın sürekli eğitimini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görmek,
- Yasa ve mevzuattan gelen yükümlülüklerimize hasasiyetle uyarak ilkelerimiz doğrultusunda sürekli iyileştirme ve gelişme sağlamak,

4B. ÇEVRE POLİTKAMIZ:
Doğalgaz Dağıtım sektöründe faaliyetimizin her safhasında;
- Çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak,
- Çevre Yönetim Sistemini düzenli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek,
- Faaliyetlerimiz sırasında çevreye daha az zarar verecek yöntemler araştırmak,
- Çalışanlarımızın, müteahhitlerimizin ve tedarikçilerimizin çevreye duyarlılığını artırmaya çalışmak
Çevre Politikamızdır.
4C. İSG POLİTİKAMIZ
Doğalgaz Dağıtımı işini yaparken;
- Çalışma ortamı güvenlik seviyesini yasa ve yönetmenliklerin ötesinde iyileştirmeye çalışmak,
- Çalışanlarımıza güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak,
- Çalışanlarımız, müteahhitlerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer çözüm ortaklarımızla beraber üst düzey bir güvenlik bilinciyle maksimum birim zamanda minimum iş kazası kaza oranını korumak,
İş Sağlığı ve Güvenliği politikamızdır.