• Doğalgaz Acil İhbar Hattı : 187
  • Tel : 444 0 187
  • Whatsapp : 0552 187 0 187
  • Bip : 0538 882 91 91

6698 SAYILI KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA (KARGAZ) YAPILACAK BAŞVURULARA İÇİN BAŞVURU FORMU

6698 SAYILI KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA (KARGAZ) YAPILACAK BAŞVURULARA İÇİN BAŞVURU FORMU6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 11.maddesi ile kişisel veri sahiplerine, verilerini işleyen veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili talepte bulunma hakkı tanınmıştır.

Veri sorumlusu olan şirketimize bu kapsamda yapılacak başvuruların KVKK 13.mad. uyarınca yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle yapılması gerekmekte olup, başvuru yöntemlerini düzenleyen Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5.mad. ile başvuruların yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletileceği belirtilmiştir.

Başvuru hakkından yararlanabilmeniz için başvurunuzun aşağıdaki unsurları içermesi zorunludur:

  • Başvurunun Türkçe olması
  • Ad,Soyad, ve başvuru yazılı ise imza içermesi
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası içermesi
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinin belirtilmesi
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
  • Talep konusu.

Başvurularınız en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücret tahsil edilebilecektir.

Cevaplarımız KVKK 13.mad.uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir.

Başvuruların yazılı olması halinde şirketimize evrakın tebliğ edildiği tarih, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda ise başvurunun şirketimize ulaştığı tarih başvuru tarihidir.

 

Başvuru yöntemine göre başvurunuzu ileteceğiniz iletişim bilgilerimiz aşağıdadır:

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Yazılı başvuru

Yeniyol Mah. Gazi 12. Sokak No:8/1 Merkez / ÇORUM

 

Noter aracılığıyla

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) aracılığıyla (Güvenli Elektronik imza ile imzalanmadır)

kargazdogalgaz@hs02.kep.tr

 

Daha önceden şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta aracılığıyla

bilgi@kargaz.com.tr


EK-1 KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU