• Doğalgaz Acil İhbar Hattı : 187
  • Tel : 444 0 187
  • Whatsapp : 0552 187 0 187
  • Bip : 0538 882 91 91

POLITIKALARIMIZ

POLITIKALARIMIZKALİTE POLİTİKAMIZ:
Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe:
-Sektörün gerektirdiği son teknolojiyi takip ederek kurumda uygulamak,
-Hizmette,kalitede,işlem hızında ve müşteri güveni sağlamada sürekli en önde olmak,
-Kurum kültürünü canlı tutmak ve bu bilinçle hareket etmek
- Kaynakları verimli bir şekilde kullanmak, 
-Çalışanlarımızın sürekli eğitimini işimizin bir parçası olarak görmek,
-Yasa ve mevzuattan gelen yükümlülüklerimize hassasiyetle uyarak ilkelerimiz doğrultusunda sürekli iyileştirme ve gelişimi sağlamak.

ÇEVRE POLİTKAMIZ:
Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe faaliyetlerimizin her safhasında:
-Çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak,
-Çevre Yönetim Sistemini düzenli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek,
-Faaliyetlerimiz sırasında çevreye daha az zarar verecek yöntemler araştırmak,
-Çalışanlarımızın, müteahhitlerimizin ve tedarikçilerimizin çevreye duyarlılığını artırmaya çalışmak
 
İSG POLİTİKAMIZ
Doğal Gaz Dağıtım işini yaparken;
-Çalışma ortamı güvenlik seviyesini yasa ve yönetmeliklerin ötesinde iyileştirmeye çalışmak,
-Çalışanlarımıza güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak,
-Çalışanlarımız,Müteahhitlerimiz,tedarikçilerimiz ve diğer çözüm ortaklarımızla beraber üst düzey bir güvenlik bilinciyle maksimum birim zamanda minimum iş kazası kaza oranını korumak.


BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile;

Doğalgaz Alımı Ve Satışı İle Birlikte Doğalgazın Müşteriye Ulaşımı İçin Tesisat Ve Dağıtım Şebekesinin Kurulması kapsamında sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamaya yönelik hedeflerimiz ile uyumlu, ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uyarak, müşteri sözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate alan, sürdürülebilir, risk değerlendirmesi ile risk yönetimi esaslı bir bilgi güvenliği yönetim sistemi ile toplam kalite yönetimini sürekli kılmaktır.