• Doğalgaz Acil İhbar Hattı : 187
  • Tel : 444 0 187
  • Whatsapp : 0552 187 0 187
  • Bip : 0538 882 91 91

Merkezi Abonelik

Merkezi Abonelik- Kimliğiniz

- Tapunuzun fotokopisi

- Elektrik, su, ve çevre temizlik hizmetlerinden yararlandığınızı gösterir belge veya belgelerden birinin fotokopisi.

- Binanızda doğalgaza geçmek için % 51 lik apartman yönetimi kararı bulunması

- Apartman yönetim kararı, sekiz ve sekizden fazla daireli binalarda, noter onaylı karar defterindeki yönetim kurulu kararıdır. (Sekizden az daireli binalarda ise, kat maliklerinin imzalı dilekçesidir.)

- Tercih ettiğiniz ısınma şekli; ("merkezi" ya da "bireysel") apartman kararınızda belirtilmiş olmalıdır.

Ayrıca;

- Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın % 100 abone olma zorunluluğu vardır.

- Apartman yönetiminin vekaletname verdiği üçüncü bir şahıs ile de abonelik işlemleri yapılabilmektedir.

  • - Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır.